Categories
Water

Ne visų šalių gyventojai, atsisukę vandens čiaupą ir įsipylę stiklinę vandens, gali būti ramūs. Dalyje pasaulio šalių centralizuotu vandentiekiu atitekantis vanduo yra išgaunamas iš upių, jūrų, ežerų ar net kanalizacijos.

Lietuvoje dauguma vandentvarkos bendrovių savo klientams siūlo tik patį geriausią – iš požeminių gręžinių išgautą vandenį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Jolanta Vytienė pabrėžia, kad būtent iš požeminių vandens šaltinių tiekiamas vanduo yra gerai apsaugotas nuo išorinės taršos, todėl yra tikrai saugus.

„Geriamojo vandens saugą ir kokybę lemia vandens mikrobiologiniai ir cheminiai rodikliai. Juos reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Mūsų šalyje centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjai vykdo nuolatinę tiekiamo vandens stebėseną pagal nustatytą tvarką parengtus stebėsenos planus, kurie yra derinami su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, taip pat nuolat teikia ataskaitas“, – sako specialistė.

Reiktų tikrinti patiems

Nors gyventojams patogiausia ir saugiausia naudotis centralizuotomis vandentiekio sistemomis tiekiamu vandeniu, visgi ne visuose Lietuvos kampeliuose tokia galimybė yra. Todėl, jei žmonės turi savo individualius ar grupinio naudojimo vandens gręžinius, jiems vertėtų periodiškai atlikti vandens laboratorinius tyrimus.

„Norint įsitikinti, ar geriamojo vandens šaltinis saugus ir atitinka visus kokybės parametrus, rekomenduojama patiems gyventojams tikrinti mikrobiologinius ir cheminius vandens rodiklius bent kartą per metus, dar geriau, didesnės rizikos laikotarpiu, t. y. pavasarį ir rudenį, tai atlikti du kartus, nes paviršiniai, negilūs gręžiniai, juo labiau šachtiniai šuliniai, yra jautrūs išorinei taršai, kurią gali nulemti gausūs lietūs, po žiemos – atlydžio laikotarpis“, – pastebi pašnekovė ir priduria, kad pavienių geriamojo vandens šaltinių saugai užtikrinti įtakos taip pat turi teisingas jų įrengimas ir nuolatinė priežiūra.

Į ką atkreipti dėmesį?

Visuose gręžiniuose, dėl natūralių gamtinių procesų, vandens mineralizacija nuolat keičiasi. Būtent dėl to centralizuoto vandentiekio vartotojai gali atsikvėpti, nes čia vandens kokybė yra nuolat stebima ir sekama specialistų.

Kaip teigia specialistai, sunerimti gyventojus gali paskatinti pasikeitusios vandens išvaizdos arba skonio savybės. Taip nutikti gali dėl tinkle įvykusių avarijų, kuomet vamzdžiuose esantis vanduo, dėl vandens tekėjimo greičių pasikeitimų, susidrumsčia.

Individualių gręžinių ar šachtinių šulinių vandens savybės gali pasikeisti tuo atveju, jei jie nėra tinkamai apsaugoti nuo paviršinės taršos arba dėl gedimų inžineriniuose tinkluose. Atkreipti dėmesį į skonio pasikeitimą turėtų ir vartotojai, turintys geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginius, juos būtina nuolat tinkamai prižiūrėti.

Reikalavimai visiems vienodi

Pasak NVSC atstovės, geriamasis vanduo jokiais atvejais negali būti užterštas mikroorganizmais – jame neturi būti patogeninių, ligas sukeliančių mikroorganizmų, jo cheminės analitės neturi viršyti higienos norma reglamentuojamų ribinių verčių. Be to, geriamajame  vandenyje  neturi būti koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių, žarninių enterokokų.

„Centralizuotai tiekiamo vandens cheminė sudėtis skirtingose vietovėse gali skirtis. Tačiau cheminiai vandens rodikliai neturi viršyti higienos norma nustatytų ribinių verčių. Svarbu atkreipti dėmesį į individualiai vartojamame šulinių vandenyje esančią nitritų ir nitratų koncentraciją, kuri kelia didelę riziką kūdikių ir nėščiųjų sveikatai“, – pabrėžia J. Vytienė.

Kartą per mėnesį

Vandentvarkos bendrovės ,,Vilniaus vandenys“ laboratorijos vadovės Aurelijos Baronienės teigimu, jų tiekiamas vanduo vandenvietėse yra tikrinamas pagal prieš tai paminėtas NVSC specialistės higienos normas: „Priklausomai nuo to, kiek geriamojo vandentiekio objekto teritorijai per metus geriamojo vandens tiekiama, tikrinama ir vandens kokybė. Vidutiniškai vandens kokybė tikrinama kas mėnesį.“

Anot jos, vilniečiai ir Vilniaus regiono gyventojai, kurie naudojasi „Vilniaus vandenys“ paslaugomis, gali jaustis tikrai saugūs ir ramūs gerdami vandenį tiesiai iš čiaupo. O jei yra poreikis visuomet internete galima įvertinti „Vilniaus vandenų“ tiekiamo vandens kokybę pagal vandenvietes. Tai padaryti galima paspaudus nuorodą.